Huawei เปิดตัวซี่รี่ย์ Huawei Mate 9 พร้อมรุ่นเล็ก Huawei GR5 2017 เปิดตัวพรีเซอร์เตอร์ใหม่

Huawei ตอกย้ำความจริงจังกับตลาดเมืองไทยด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปของแบนด์ Huawei Mate 9 ซี่รี่ย์ ประกอบไปด้วย Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design และสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กอย่าง Huawei GR5 2017 (หรือในชื่อเดิม Huawei Mate 9 Lite) อย่างเป็นทางการโดยทั้ง 4 รุ่นมีรายละเอียดดังนี้ Continue Reading